E-postery – pokyny pro autory

Vaši e-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 14. 5. 2018 na e-mail orl2018@guarant.cz.

Pro vypracování e-posterové prezentace, prosím, využijte šablonu a dodržujte pokyny v ní uvedené.

V určeném čase e-posterové sekce proběhne moderována diskuse k posterům, je třeba, aby byl příto­men první autor. Autor práce představí svůj poster během 3 minut, poté 2 minuty diskuse.

Vaše posterová prezentace bude připravena na místě v den Vaší sekce, k možnému vyzkoušení v ča­se kávové přestávky či přestávky na oběd.

Postery budou umístěny organizátorem kongresu do elektronických tabulí po celou dobu kongresu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.