Instrukce pro řečníky

Jak připravit prezentaci

Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi PowerPoint 97–2007, 2010 nebo novější“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.
 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Taktéž prosí­me připravit prezentaci ve formátu 4:3 (plátna v přednáškových místnostech jsou v tomto pomě­ru).
 • Pokud používáte k přípravě prezentace počítače „Macintosh“, dorazte do „PŘÍPRAVNY“ nejmé­ně 2 hodiny před Vaší přednáškou

Obrázky / Videa

 • JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.
 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.
 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení ob­rázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.
 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem do „PŘÍPRAVNY“, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. Videa ve formátu MPEG-1 a AVI by měla pracovat bez problémů.

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.
 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma
 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup.
  • Klikněte na „nástroje“ pak „možnosti“ pak „ukládání“ a zaškrtněte políčko „Vložit písma True Type“, následně prezentaci uložte

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongres

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií.
  • CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW)
  • USB flash disk
 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory atd.)
 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému. Doporučuje­me využít značení a číslování dle finálního programu.
  Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongresu

 • Prosíme, přijďte do „PŘÍPRAVNY“ nejméně 1 ½ hodiny před začátkem Vaší sekce. V této míst­nosti technici nahrají Vaši prezentaci do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkon­trolovat, zda se zobrazuje správně. Berte, prosím, na vědomí, že nahrání přímo v sále o přestávce před Vaší sekcí, není možné.
 • Otevírací hodiny „PŘÍPRAVNY“:
  • středa 13. června 2018              12.00–18.00
  • čtvrtek 14. června 2018             07.30–17.30
  • pátek 15. června 2018                07.30–11.30
 • „PŘÍPRAVNA“ bude umístěna v salonku v 1. patře DK Kroměříž.
 • Během Vašeho vystoupení budete moci svojí prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce ukáže přítomný technik.
 • Váš vlastní notebook bude možné použít pouze v krajním případě a po předchozí poradě s technikem.
 • Jakmile bude kongres ukončen, všechny prezentace budou z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU SVÉ PREZENTACE
(8 minut přednáška v rámci volných sdělení)