Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)

Téma

Ošetřovatelská pooperační péče, Varia 

Termín sekce NLZP

čtvrtek 14. 6. 2018, 9.00–10.30 a 11.00–12.30

Termín k přihlášení aktivní účasti

do 28. 2. 2018

Včasná registrace pro aktivní účast (přednášku) kategorie sestra/nelékařský pracovník je ve výši 100 Kč, pozdní registrace ve výši 200 Kč.

Přihlášky posílejte na orl-abstrakty@guarant.eu a uveďte: jméno autora, pracoviště a název příspěvku.

Časový limit příspěvku je 10 minut.

Autoři budou informováni o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti nejpozději do 31. 3. 2018 ​emailem.

Vzdělávací akce bude zařazena do oficiálního seznamu vzdělávacích akcí.

 

V případě, že chcete zaslat i abstrakt (k aktivní účasti NLZP není vyžadován), je možné ho vložit pouze tímto on-line formulářem.

Pokyny k zaslání abstraktu

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese orl-abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou informováni o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru nejpozději do 31. 3. 2018 ​emailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 10 minut.
  • Vědecký výbor kongresu ocení nejlepší abstrakty volných sdělení a nejlepší e-postery.