Program Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)

čtvrtek 14. 6. 2018

09.00–10.30

BLOK 1 (Konferenční sál)

Předsedající: Pellant A., Škvrňáková J., Blanař V. (FZS Univerzita Pardubice)

NLZP 1: KEYNOTE LECTURE: Zamyšlení nad vzájemnými vztahy medicíny a ošetřovatelství – Pellant A. (FZS Univerzita Pardubice)

NLZP 2: Kvalita života a hlasové obtíže u pacientů s onemocněním hrtanu – Škvrňáková J. (FZS Univerzita Pardubice)

NLZP 3: Předsudky vůči práci zdravotních sester jiných odborností a cesty k jejich nápravě – Jalůvková E. (Nemocnice Nový Jičín)

NLZP 4: Mikrobiální osídlení dolních cest dýchacích u pacientů s umělou plicní ventilací tracheostomickou kanylou – Blanař V. (FZS Univerzita Pardubice)

NLZP 5: Kochleární implantace u dětí v kontextu ošetřovatelské péče – Urbánková I. (FN Brno)

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30

BLOK 2 (Konferenční sál)

Předsedající: Mašková K. (FN u sv. Anny v Brně), Janská J. (FN Plzeň)

NLZP 6: Pooperační péče po onkologických výkonech u nádorů horní čelisti a očnice – Mašková K. (FN u sv. Anny v Brně)

NLZP 7: Problematika orofaryngeálních karcinomů – Vacková S. (FN Plzeň)

NLZP 8: Život po totální laryngektomii – Janská J. (FN Plzeň)

NLZP 9: Zkušenosti s hlasovými protézkami na ORL klinice ve FN Olomouc – Kolaříková Z. (FN Olomouc)

NLZP 10: Využití epitéz v otorinolaryngologii – Bohušová B. (FN Ostrava)

NLZP 11: Mediastinitis a ošetřovatelská péče – Watzingerová G. (FN Brno)

12.30–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.15

BLOK 3 (Konferenční sál)

Předsedající: Kuchtíková M. (Kroměřížská nemocnice), Ziková V. (ÚVN Praha)

NLZP 12: Ošetřovatelská péče o nemocné po operaci příušní žlázy – Kuchtíková M. (Kroměřížská nemocnice)

NLZP 13: Pooperační péče u pacientů s hlubokou krční infekcí – Soukalová M. (FN u sv. Anny v Brně)

NLZP 14: Provoz Spánkové laboratoře v rámci ORL oddělení – Daňková I. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

NLZP 15: Problematika AV z ošetřovatelského pohledu – Špilarová K. (FN Plzeň)

NLZP 16: Aspekty ošetřovatelské péče o pacienty po exstirpaci neurinomu akustiku na JIP – Benáková M. (FNKV Praha)

NLZP 17: Sialoendoskopie z pohledu perioperační sestry – Ziková V. (ÚVN Praha)

NLZP 18: Čichový test – Holubová J. (ÚVN Praha)

 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)

Téma

Ošetřovatelská pooperační péče, Varia 

Termín sekce NLZP

čtvrtek 14. 6. 2018, 9.00–10.30, 11.00–12.30 a 14:00–15:15

Termín k přihlášení aktivní účasti

do 16. 3. 2018

Včasná registrace pro aktivní účast (přednášku) kategorie sestra/nelékařský pracovník je ve výši 100 Kč, pozdní registrace ve výši 200 Kč.

Přihlášky posílejte na orl-abstrakty@guarant.eu a uveďte: jméno autora, pracoviště a název příspěvku.

Časový limit příspěvku je 8 minut (max. 12 snímků ppt) a 2 minuty na diskuzi.

Autoři budou informováni o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti nejpozději do 30. 4. 2018 ​emailem.

Vzdělávací akce bude zařazena do oficiálního seznamu vzdělávacích akcí.

 

V případě, že chcete zaslat i abstrakt (k aktivní účasti NLZP není vyžadován), je možné ho vložit pouze tímto on-line formulářem.

Pokyny k zaslání abstraktu

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese orl-abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou informováni o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru nejpozději do 31. 3. 2018 ​emailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 10 minut.
  • Vědecký výbor kongresu ocení nejlepší abstrakty volných sdělení a nejlepší e-postery.