Program kongresu

Téma kongresu: Rinologie a onkologie

středa 13. 6. 2018

14.00–14.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Základní invazivní výkony v ORL ambulanci
Přednášející: Pokorný K. (NPK Pardubice)

IC 2: Chronická sekretorická otitida
Přednášející: Školoudík L. (LF HK, FN Hradec Králové)

IC 3: Pokročilé optické endoskopické zobrazovací metody v intraoperační diagnostice patologií hrtanu
Přednášející: Lukeš P. (1. LF UK, FN Motol Praha)

IC 4: Hojení ran na hlavě a krku
Přednášející: Fík Z. (1. LF UK, FN Motol Praha)

14.50–15.00 přestávka

15.00–15.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Pokročilá endoskopická endonazální chirurgie
Přednášející: Svoboda M. (České Budějovice), Schalek P. (3. LF UK, FN Královské Vinohrady Praha), Hoza J. (LF a FN Olomouc)

IC 6: Rekonstrukce myokutánním pektorálním lalokem – step-by-step
Přednášející: Chovanec M. (3. LF UK, FN Královské Vinohrady Praha)

IC 7: Současné postupy v rehabilitaci pacientů po totální laryngektomii
Přednášející: Zábrodský M. (1. LF UK, FN Motol Praha)

IC 8: Jak postupovat při zduření příušní žlázy
Přednášející: Stárek I. (LF UP a FN Olomouc)

15.50–16.30 přestávka

16.30–18.00

KULATÉ STOLY

RT 1: Nádory štítné žlázy
Moderátor: Betka J. (FN Motol Praha)

RT 2: Dětská ORL: akutní stavy
Moderátor: Šlapák I. (FN Brno)

18.00–18.15 přestávka

18.15–19.30

ZAHÁJENÍ KONGRESU

Čestná přednáška na téma OSAS Surgery
Přednášející: Prof. Dr. med. Karl Hörmann

 

čtvrtek 14. 6. 2018

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Informovaný souhlas – právní základ, platná legislativa, rizika, nejčastější chyby a tipy pro praxi
Přednášející: Kraus J. (Benešov)

IC 10: Endoskopická anatomie středouší
Přednášející: Salzman R. (LF UPOL, FNOL)

IC 11: Diagnostika a management obstrukčních onemocnění vývodového systému slinných žláz
Přednášející: Zábrodský M. (1. LF UK, FN Motol Praha), Rotnágl J. (3. LF UK, ÚVN Praha)

IC 12: Lícní nerv
Přednášející: Chovanec M. (3. LF UK, FN Královské Vinohrady Praha)

08.50–09.00 přestávka

09.00–10.30

KULATÉ STOLY

RT 3: Týmová spolupráce v léčbě nádorů hlavy a krku
Moderátor: Pár I. (Kroměřížská nemocnice), Pospíšková M. (KOC KNTB Zlín)

RT 4: Tekoucí trepanační dutina
Moderátor: Chovanec M. (3. LF UK, FN Královské Vinohrady Praha)

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 5: Karcinomy orofaryngu
Moderátor: Klozar J. (FN Motol Praha)

RT 6: Perforace bubínku
Moderátor: Kluh J. (FN Motol Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ

12.30–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.30

KULATÉ STOLY

RT 7: Zduření na krku u dospělých
Moderátor: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

RT 8: Tradiční a moderní techniky při výkonech na adenotonzilární tkáni
Moderátor: Kraus J. (Benešov)

VOLNÁ SDĚLENÍ

15.30–15.40 přestávka

15.40–16.40

VOLNÁ SDĚLENÍ

16.40–17.10 přestávka

17.10–18.00

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Jak přežít onkologickou léčbu. Průvodce od A do Z
Přednášející: Pospíšková M. (KOC KNTB Zlín)

IC 14: Náhlá percepční nedoslýchavost
Přednášející: Bouček J. (1. LF UK, FN Motol Praha)

IC 15: Juvenilní angiofibrom nosohltanu
Přednášející: Plzák J. (1. LF UK, FN Motol Praha)

IC 16: Rinogenní zánětlivé komplikace očnice
Přednášející: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

 

pátek 15. 6. 2018

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Základní prezentační dovednosti – příprava prezentace, nejčastější chyby
Přednášející: Komínek P. (FN Ostrava)

IC 18: Moderní techniky septorinoplastiky
Přednášející: Kaňa R. (FN Praha)

IC 19: Ultrazvuk v ORL
Přednášející: Astl J. (3. LF UK, ÚVN Praha)

IC 20: Akutní obstrukce dýchacích cest – urgentní management z pohledu otorinolaryngologa
Přednášející: Urbánková P. (FN U sv. Anny Brno)

08.50–09.00 přestávka

09.00–10.30

KULATÉ STOLY

RT 9: Rinologie: Mezioborová spolupráce alergologa, klinického imunologa a ORL lékaře
Moderátor: Novotná B. (Alergologie, III. IGEK FN Brno)

RT 10: Nádory nosní dutiny a VND
Moderátor: Gál B. (FN U sv. Anny Brno)

VOLNÁ SDĚLENÍ

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 11: Nosní obstrukce
Moderátor: Vodička J. (Pardubice)

RT 12: Laser v ambulantní/ klinické praxi
Moderátor: Komínek P. (FN Ostrava)

VOLNÁ SDĚLENÍ

 

Připravuje se také sekce nelékařských zdrav. pracovníků.

Změna v programu vyhrazena.