Program kongresu

Téma kongresu: Rinologie a onkologie

Finální program ve formátu pdf je ke stažení zde.

středa 13. 6. 2018

14.00–14.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Základní invazivní výkony v ORL ambulanci (Divadelní sál)
Přednášející: Pokorný K. (Pardubická nemocnice)

IC 2: Chronická sekretorická otitida (Společenský sál)
Přednášející: Školoudík L. (FN Hradec Králové)

IC 3: Pokročilé optické endoskopické zobrazovací metody v intraoperační diagnostice patologií hrtanu (Hudební sál)
Přednášející: Lukeš P. (FN Motol Praha)

IC 4: Hojení ran na hlavě a krku (Loutkový sál)
Přednášející: Fík Z. (FN Motol Praha)

14.50–15.00 přestávka

15.00–15.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Pokročilá endoskopická endonazální chirurgie (Divadelní sál)
Přednášející: Svoboda M. (Nemocnice České Budějovice), Schalek P. (FNKV Praha), Hoza J. (FN Olomouc)

IC 6: Rekonstrukce myokutánním pektorálním lalokem – step-by-step (Společenský sál)
Přednášející: Chovanec M. (FNKV Praha) 

IC 7: Současné postupy v rehabilitaci pacientů po totální laryngektomii (Hudební sál)
Přednášející: Zábrodský M. (FN Motol Praha)

IC 8: Jak postupovat při zduření příušní žlázy (Loutkový sál)
Přednášející: Stárek I. (FN Olomouc)

15.00–16.00

SCHŮZE SEKCE LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ (Konferenční sál)

15.50–16.30 přestávka

16.30–18.00

KULATÉ STOLY

RT 1: Nádory štítné žlázy (Divadelní sál)
Moderátor: Betka J. (FN Motol Praha)

Betka J. (FN Motol Praha), Plzák J. (FN Motol Praha), Astl J. (ÚVN Praha), Čelakovský P. (FN Hradec Králové), Škapa P. (FN Motol Praha)

RT 2: Akutní stavy v dětské ORL (Společenský sál)
Moderátor: Šlapák I. (FN Brno)

Akutní otitida – Šlapák I. (FN Brno)
Akutní mastoiditidy – Machač J. (FN Brno)
Cizí tělesa v dolních cestách dýchacích – Skřivan J. (FN Motol Praha)
Stenózy dýchacích cest – Jurovčík M. (FN Motol Praha)
Záněty hrtanu – Katra R. (FN Motol Praha)
Akutní nedoslýchavost u dětí – Šebová I. (DFNsP Bratislava), Koman A. (DFN Košice)

18.00–18.15 přestávka

18.15–19.30

ZAHÁJENÍ KONGRESU

Čestná přednáška na téma OSAS Surgery (Divadelní sál)

Přednášející: Prof. Dr. med. Karl Hörmann, M.D., Ph.D. (University Medical Centre Mannheim)

 

čtvrtek 14. 6. 2018

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Moderní techniky septorinoplastiky (Divadelní sál)
Přednášející: Kaňa R. (VFN Praha), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

IC 10: Endoskopická anatomie středouší (Společenský sál)
Přednášející: Salzman R. (FN Olomouc)

IC 11: Diagnostika a management obstrukčních onemocnění vývodového systému slinných žláz (Hudební sál)
Přednášející: Zábrodský M. (FN Motol Praha), Rotnágl J. (ÚVN Praha), Kuchař M. (FN Motol Praha)

IC 12: Lícní nerv (Loutkový sál)
Přednášející: Chovanec M. (FNKV Praha)

08.50–09.00 přestávka

09.00–09.35

E-POSTEROVÁ SEKCE 1 (Hudební sál)

Předsedající: Hort P. (VN Brno), Jankulová K. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

EP 1: Kalcémie u samostatné totální tyroidektomie, u totální tyroidektomie spojené s operací uzlin na krku, s blokovou disekcí nebo s operací příštítných tělísek – Loudová J. (Pardubická nemocnice)
EP 2: Detekce změn v genové expresi u vzorků z nádoru a chirurgického okraje nádoru u tenascin pozitivních a negativních spinocelulárních karcinomů hlavy a krku – Mifková A. (FN Motol Praha)
EP 3: Naše první zkušenosti s flexibilním endoskopickým vyšetřením polykání (FEES) – Synková B. (ÚVN Praha)
EP 4: Inflamatorní myofibroblastický tumor průdušnice – kazuistika – Zeinerová L. (FN Hradec Králové)
EP 5: Komplikace po výkonech na adenotonzilární tkáni ve vztahu k použité technice – Jankulová K. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)
EP 6: Atrézie choan – Hort P. (VN Brno)
EP 7: Obstrukční sleep apnoe syndrom v dětském věku léčený tonzilotomií – Ondrová M. (FN Brno)

09.00–10.30

KULATÉ STOLY

RT 3: Týmová spolupráce v léčbě nádorů hlavy a krku (Divadelní sál)
Moderátoři: Pár I. (Kroměřížská nemocnice), Pospíšková M. (KNTB Zlín)

Vyšetření pacienta s nádorem hlavy a krku – Pár I. (Kroměřížská nemocnice)
Možnosti chirurgické léčby nádorů hlavy a krku – Klozar J. (FN Motol Praha)
Možnosti radioterapie v léčbě nádorů hlavy a krku – Pála M. (Nemocnice Na Bulovce, Praha)
Možnosti systémové protinádorové léčby u nádorů hlavy a krku – Vošmik M. (FN Hradec Králové)
Léčba nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji – Pospíšková M. (KNTB Zlín)
Úloha ORL lékaře v dispensarizaci pacientů po léčbě nádorů hlavy a krku – Pár I. (Kroměřížská nemocnice)

RT 4: Tekoucí trepanační dutina (Společenský sál)
Moderátor: Chovanec M. (FNKV Praha)

Sanační výkony v léčbě středoušního zánětu – Skřivan J. (FN Motol Praha)
Péče o trepanační dutinu a konzervativní terapie – Salzman R. (FN Olomouc)
Meatoplastika – Vodička J. (Pardubická nemocnice)
Obliterační techniky – Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Revizní chirurgie – Bouček J. (FN Motol Praha)

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 5: Karcinom orofaryngu (Divadelní sál)
Moderátor: Klozar J. (FN Motol Praha)

Co by měl vědět praktický otorinolaryngolog o karcinomu orofaryngu – Klozar J. (FN Motol Praha)
Histopatologická diagnostika karcinomu orofaryngu – Škapa P. (FN Motol Praha)
Klinická diagnostika karcinomu orofaryngu – Smilek P. (FN u sv. Anny v Brně)
Léčba karcinomu orofaryngu – Mrzena L. (Nemocnice České Budějovice)
Rehabilitace polykání po léčbě karcinomu orofaryngu – Sýba J. (FN Motol Praha)

RT 6: Perforace bubínku (Společenský sál)
Moderátor: Kluh J. (FN Motol Praha)

Úvod – Kluh J. (FN Motol Praha)
Historie myringoplastik a její typy – Světlík M. (KNTB Zlín)
Myringoplastiky v dětském věku – Machač J. (FN Brno)
Prevence komplikací a pooperační péče – Bouček J. (FN Motol Praha)
Chondroperichondrální myringoplastika – Bakaj T. (FN Olomouc)

VOLNÁ SDĚLENÍ

Blok 1: Rinologie (Hudební sál)
Předsedající: Škodová I. (VN Olomouc), Vodička J. (Pardubická nemocnice)

VS 1: Patofyziologie nosní neprůchodnosti – klinická praxe – Plášek M. (FN Ostrava)
VS 2: Výsledky vyšetření čichu pomocí respirační olfaktometrie – Vodička J. (Pardubická nemocnice)
VS 3: Naše zkušenosti s vyšetřením čichu u nádorů přední jámy lební – Fundová P. (ÚVN Praha)
VS 4: Endonazální endoskopická dekomprese očnice, naše výsledky – Škodová I. (VN Olomouc)
VS 5: Sinopsys lacrimal stent v léčbě chronické rinosinusitis – Hrabě V. (FN Plzeň)
VS 6: Trombóza kavernózního splavu – stále aktuální komplikace rinosinusitidy – Masárová M. (FN Ostrava)
VS 7: Kongenitální stenóza nosního vchodu (kazuistika) – Šatanková J. (FN Hradec Králové)
VS 8: Pane doktore, nemůžu dýchat nosem – Žallmann M. (ORL ambulance Auris Medica, Kroměříž)
VS 9: Zlomenina spodiny očnice a její léčba – Kovář D. (ÚVN Praha)

12.30–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.30

KULATÉ STOLY

RT 7: Zduření na krku u dospělých – diagnostika a léčba z pohledu ambulantního ORL lékaře (Divadelní sál)
Moderátor: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

Anatomie krku a vyšetřovací metody – Komínek P. (FN Ostrava)
Využití ultrazvuku v ambulantní praxi – Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)
Využití cytologické punkce v diagnostice rezistencí na krku – Brož M. (FN Olomouc)
Diferenciální diagnostika zduření na krku – Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Diagnostické postupy u karcinomů neznámého primárního ložiska – Zábrodský M. (FN Motol Praha)

RT 8: Tradiční a moderní techniky při výkonech na adenotonzilární tkáni (Společenský sál)
Moderátor: Kraus J. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Úvod: základní přehled operačních technik na adeno-tonzilární tkáni – Kraus J. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)
Tradiční techniky adenotomie a tonzilektomie – Schalek P. (FNKV Praha)
Tonzilotomie harmonickým skalpelem a laserem asistovaná adenotomie – Jurovčík M. (FN Motol Praha)
Laserová tonzilotomie – Plášková M. (Nemocnice Kladno)
Využití plazma-koblace na adenoidní a tonzilární tkáni – Kaňa R. (VFN Praha)
Elektrochirurgie a shaver při adenotomii a tonzilotomii – Kraus J. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VOLNÁ SDĚLENÍ

Blok 2: Varia (Hudební sál)
Předsedající: Šteffl M. (FN Brno), Hyravý M. (FN Olomouc)

VS 10: Atypické mykobakteriózy u dětí – Brzybohatá N. (FN Motol Praha)
VS 11: Vliv tonzilektomie na leukocytární charakteristiky pacientů s PFAPA syndromem – výsledky – Dytrych P. (FN Motol Praha)
VS 12: TBC v oblasti hlavy a krku – Hyravý M. (FN Olomouc)
VS 13: ORL a dentální implantologie – pojďme spolupracovat! – Kocum P. (Nemocnice Na Homolce, Praha)
VS 14: Pohled ukrajinského ORL lékaře na rozdíly ve zdravotní péči na Ukrajině a v České republice – Deikun V. (Nemocnice Nový Jičín)
VS 15: Retrofaryngeální absces u dítěte. Incise či konzervativní postup? – Trčka O. (FN Plzeň)
VS 16: Historický vývoj technik na adenotonzilární tkáni – Groh D. (FortMedica s.r.o., Poliklinika Modřany, poliklinika Zelený pruh, Praha)
VS 17: Chronická cizí tělesa v dolních dýchacích cestách u dětských pacientů – Gernertová L. (FN Motol Praha)
VS 18: Kazuistika zánětlivého myofibroblastického tumoru – Vaverka P. (FN Brno)

15.30–15.40 přestávka

15.40–16.40

VOLNÁ SDĚLENÍ

Blok 3: Onkologie (Divadelní sál)
Předsedající: Grézl T. (Kroměřížská nemocnice), Katra R. (FN Motol Praha)

VS 19: Možnosti řešení recidivujícího/metastatického karcinomu v ORL oblasti – Pejčoch R. (FN Brno)
VS 20: Léčba nádorů nosohltanu protonovou radioterapií – první zkušenosti – Vrtělová P. (Nemocnice Na Bulovce, Praha)
VS 21: Protonová radioterapie tumorů tonsily – proveditelnost, akutní toxicita, časné výsledky – Kubeš J. (Proton Therapy Center Czech, Praha)
VS 22: Význam provedení FNAB u rezistencí v oblasti příušní žlázy: retrospektivní analýza 653 pacientů – Dostálová L. (FN Motol Praha)
VS 23: Chirurgie příušní žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice – Grézl T. (Kroměřížská nemocnice)
VS 24: Onemocnění štítné žlázy u dětí do 10 let věku – Katra R. (FN Motol Praha)
VS 25: Význam „vlastního“ SONO vyšetření s FNAB a úzké spolupráce s patologem v diagnostice a léčbě tumorózních onemocnění slinných žláz – naše zkušenosti a výsledky – Svárovský J. (Karlovarská krajská nemocnice)

Blok 4: Otologie (Společenský sál)
Předsedající: Kovář D. (ÚVN Praha), Urík M. (FN Brno)

VS 26: Vysokofrekvenční tympanometrie – princip a naše zkušenosti – Vohlídková M. (FN Plzeň)
VS 27: Volba materiálu a poloha štěpu jako důležitý funkční faktor myringoplastik – Kovář D. (ÚVN Praha)
VS 28: Rekonstrukce zadní stěny zvukovodu a obliterace trepanační dutiny po otevřených technikách – Kovář D. (ÚVN Praha)
VS 29: Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí – Urík M. (FN Brno)
VS 30: Ototoxicita indukovaná cisplatinou u dětí rozdílných věkových skupin a vývoj sluchového postižení v čase – Hošnová D. (FN Brno)

E-POSTEROVÁ SEKCE 2 (Hudební sál)

Předsedající: Horáková Z. (FN Olomouc), Zavadil M. (VN Brno)

EP 8: Pleomorfní adenom nosního septa – kazuistika – Pokorná Z. (FN Olomouc)
EP 9: Skladba a počet vyšetření orofaryngeální dysfagie ve FN Brno Bohunice v letech 2014–2017 – Dubová M. (FN Brno)
EP 10: Analýza DNA reparace buněčných kultur karcinomů hlavy a krku po ozáření – Horáková Z. (FN u sv. Anny v Brně)
EP 11: Deregulace mikro RNA u karcinomů hlavy a krku ve vztahu k radiosensitivitě – Horáková Z. (FN u sv. Anny v Brně)
EP 12: Ektopický etmoidální hormonálně aktivní estezioneuroblastom u pediatrického pacienta – Korpová A. (FN Olomouc)
EP 13: Syndromy, které předisponují k epistaxi: literární přehled – Guha A. (FNKV Praha)
EP 14: Parciální maxilektomie pro ameloblastom horní čelisti s postižením infratemporální fossy: Kombinovaný endonazální a transorální přístup – Guha A. (FNKV Praha)
EP 15: Nádory příušní žlázy: retrospektivní analýza 748 pacientů – Novák Š. (FN Motol Praha)
EP 16: Chondrosarkom hrtanu – kazuistika – Hudečková M. (FN u sv. Anny v Brně)
EP 17: Sekundární primární nádory u pacientů s nádory hlavy a krku – Nováková K. (KNTB Zlín)
EP 18: Case report: vzácný případ sekundárního adenoidně – cystického karcinomu nosu a PND – Sadovská K. (FN u sv. Anny v Brně)
EP 19: Význam NBI při hodnocení patologických lézí orofaryngu, hypofaryngu a hrtanu – Šatanková J. (FN Hradec Králové)

E-POSTEROVÁ SEKCE 3 (Loutkový sál)

Předsedající: Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec), Pokorný K. (Pardubická nemocnice)

EP 20: Význam screeningových dotazníků v detekci závažnosti obstrukční spánkové apnoe – Solecka Š. (Nemocnice ve Frýdku-Místku)
EP 21: Možnosti využití elastografie při diagnostice nádorů v ORL oblasti – Bindasová J. (FN Brno)
EP 22: Využití intraoperačního neuromonitoringu zvratného nervu při chirurgické léčbě onemocnění štítné žlázy – Hložek J. (ÚVN Praha)
EP 23: Stenóza průdušnice způsobená chronickou traumatizací dolního okraje tracheostomické kanyly – kazuistika – Kobližková P. (FN Ostrava)
EP 24: Cizí tělesa v dutině nosní u dospělých pacientů – Zavadilová P. (FN Brno)
EP 25: Ovlivnění bolestivosti akutního středoušního zánětu paracentézou, pilotní studie – Pokorný K. (Pardubická nemocnice)
EP 26: Vývoj paranazálních dutin u dětí dle výpočetní tomografie – volumometrická studie – Kobližková P. (FN Ostrava)
EP 27: První volba antibiotik při počínající sepsi v ORL – Markalous B. (Nemocnice Jindřichův Hradec)
EP 28: Naše zkušenosti s biodegradabilními stenty v respiračním traktu u dětí – Belko P. (FN Motol Praha)
EP 29: Nové možnosti při léčbě Zenkerova divertiklu – Šteffl M. (FN Brno)
EP 30: Dehiscence horního semicirkulárního kanálku – Trnková K. (FNKV Praha)
EP 31: Cirkulace tekutiny ve vnitřním uchu – Hofmanová M. (privátní ORL ambulance, Brno)

16.40–17.10 přestávka

17.10–18.00

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Jak přežít onkologickou léčbu. Průvodce od A do Z (Divadelní sál)
Přednášející: Pospíšková M. (KNTB Zlín)

IC 14: Náhlá percepční nedoslýchavost (Společenský sál)
Přednášející: Bouček J. (FN Motol Praha)

IC 15: Juvenilní angiofibrom nosohltanu (Hudební sál)
Přednášející: Plzák J. (FN Motol Praha)

IC 16: Rinogenní zánětlivé komplikace očnice (Loutkový sál)
Přednášející: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

 

pátek 15. 6. 2018

08.00–08.50

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Základní prezentační dovednosti – příprava prezentace, nejčastější chyby (Divadelní sál)
Přednášející: Komínek P. (FN Ostrava)

IC 18: Informovaný souhlas – právní základ, platná legislativa, rizika, nejčastější chyby a tipy pro praxi (Společenský sál)
Přednášející: Kraus J. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

IC 19: Ultrazvuk v ORL (Hudební sál)
Přednášející: Astl J. (ÚVN Praha)

IC 20: Akutní obstrukce dýchacích cest – urgentní management z pohledu otorinolaryngologa (Loutkový sál)
Přednášející: Urbánková P. (FN u sv. Anny v Brně)

08.50–09.00 přestávka

09.00–10.30

KULATÉ STOLY

RT 9: Mezioborová spolupráce alergologa, klinického imunologa a ORL lékaře (Divadelní sál)
Moderátorka: Novotná B. (FN Brno)

Opakované respirační infekty u dětí – Poloučková A. (FN Motol Praha)
Opakované respirační infekty u dospělých – Thon V. (FN u sv. Anny v Brně)
Hypersenzitiva na nesteroidní antirevmatika (NSA) a kyselinu acetylsalicylovou (ASA) – Novotná B. (FN Brno)
Alergie na plísně a roztoče – Novák J. (Ambulance alergologie a klinické imunologie, Praha)

RT 10: Nádory nosní dutiny a vedlejších nosních dutin (Společenský sál)
Moderátor: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)

Úvod do problematiky nádorů nosu a vedlejších nosních dutin – Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Benigní tumory nosu a vedlejších dutin nosních – Schalek P. (FNKV Praha)
Maligní sinonazální nádory – Plzák J. (FN Motol Praha)
Management invaze do očnice, na bázi lební a intrakrania – Matoušek P. (FN Ostrava)
Role zevních přístupů a rekonstrukční chirurgie maxilofaciální defektů – Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Maxilofaciální protetika – Rosický J. (Ortopedická protetika Frýdek-Místek)
Indikace radio- a chemoterapie – Schalek P. (FNKV Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ

Blok 5: Onkologie, OSA (Hudební sál)
Předsedající: Černý M. (FN Hradec Králové), Slouka D. (FN Plzeň)

VS 31: Totální parotidektomie s rekonstrukcí n. facialis – Votava M. (FN Motol Praha)
VS 32: Genetická podstata papilárního karcinomu štítné žlázy u dětských a dospívajících pacientů – Dvořáková Š. (Endokrinologický ústav, Praha)
VS 33: První zkušenosti s využitím vocaSTIM-Master v rehabilitaci hlasu u pacientů s parézou NLR po provedené totální thyreoidektomii – Veldová Z. (ÚVN Praha)
VS 34: Použití bevacizumabu u recidivující respirační papilomatózy hrtanu – kazuistika – Vinklárková J. (FN Ostrava)
VS 35: Dysfagie po resekcích stenózy hrtanu a průdušnice – Černý M. (FN Hradec Králové)
VS 36: Sarkomy krku – Beneda V. (KNTB Zlín)
VS 37: První zkušenosti s epiglotopexi u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí způsobenou kolapsem epiglotis – Zeleník K. (FN Ostrava )
VS 38: Zvyšuje obezita pacienta riziko selhání přetlakové léčby obstrukčního syndromu spánkové apnoe? – Slouka D. (FN Plzeň)

10.30–11.00 přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 11: Nosní obstrukce (Divadelní sál)
Moderátor: Vodička J. (Pardubická nemocnice)

Základní vyšetřovací postupy, diferenciální diagnostika – Vodička J. (Pardubická nemocnice)
Dotazníky pro nosní průchodnost – Schalek P. (FNKV Praha)
Vyšetření nosní průchodnosti, klasifikace – Knížek Z. (Pardubická nemocnice)
Výkony na septu a dolních skořepách – Hoza J. (FN Olomouc)
Chirurgie nosní chlopně – Kaňa R. (VFN Praha)
ESS v léčbě nosní neprůchodnosti – Schalek P. (FNKV Praha)
Diagnostika a léčba nádorových onemocnění – Čelakovský P. (FN Hradec Králové)

RT 12: Laser v ambulantní/klinické praxi (Společenský sál)
Moderátor: Komínek P. (FN Ostrava)

Úvod – Komínek P. (FN Ostrava)
Laser v otologii – Zeleník K. (FN Ostrava)
Laser v rinologii – Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)
Laser v laryngologii a ORL onkologii – Zábrodský M. (FN Motol Praha)
Je laser v chirurgii hrtanu opravdu nutný? – Pokorný K. (Pardubická nemocnice)
Laser v dětské ORL – Jurovčík M. (FN Motol Praha)
Laser v privátní praxi – Pavelec V. (ORL ambulance, Plzeň)

VOLNÁ SDĚLENÍ

Blok 6: Onkologie (Hudební sál)
Předsedající: Holý R. (ÚVN Praha), Máchalová M. (FN Brno)

VS 39: 10-leté zkušenosti s využitím moderních optických metod v diagnostice nádorů hrtanu – Holý R. (ÚVN VFN Praha)
VS 40: Zkušenosti s ultrasonografií a FNAB na oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku – Haasová T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)
VS 41: Hybridní zobrazovací metody v ORL. Naše zkušenosti s PET/CT a PET/MR – Trčka O. (FN Plzeň)
VS 42: Využití liquid-based-cytology v diagnostice karcinomu orofaryngu – pilotní studie – Kalivoda I. (Nemocnice Nový Jičín)
VS 43: Karcinom neznámé primární lokalizace: retrospektivní analýza přežití a diagnostického přístupu – Koucký V. (FN Motol Praha)
VS 44: Výsledky léčby karcinomu hrtanu z let 1995–2014 – Čoček A. (Thomayerova nemocnice, Praha)
VS 45: Nové přístupy v perioperační péči u pacientů po rozsáhlých výkonech v oblasti hlavy a krku z pohledu intenzivisty – Urbánek L. (FN u sv. Anny v Brně)
VS 46: Castlemanova choroba – vzácné postižení mízních uzlin – Máchalová M. (FN Brno)
VS 47: Adenom středouší s neuroendokrinní diferenciací – Otruba L. (FNKV Praha)

12.30–13.00

ZÁVĚR KONGRESU (Divadelní sál)

Změna v programu vyhrazena.