Vítejte na webových stránkách
80. kongresu České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP!

 

Téma kongresu: Rinologie a onkologie

80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP proběhl ve dnech 13. až 15. června 2018 v Kroměříži. Věříme, že kongres splnil Vaše očekávání a přinesl Vám množství zajímavých informací, inspirativních podnětů a užitečných kontaktů. Rádi bychom poděkovali všem partnerům, účastníkům a autorům, kteří přispěli k úspěchu akce.

NÁZEV SEKCE POČET
SEKCÍ
POČET
PŘEDNÁŠEK
Instruktážní kurzy 20 25
Kulaté stoly 12 64
Volná sdělení 6 47
Obědová sympozia 3 11
Firemní sdělení 3 3
E-posterové sekce 3 31
Sekce NLP 3 18
Zahájení a zakončení 2 8
Setkání se sponzory 1 1
CELKEM 53 208

 

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se bude konat v Kroměříži ve dnech 13.-15. června 2018.

Tak jako na minulých kongresech i na tomto se bude odborný program skládat z instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdělení a posterových prezentací.  Hlavními tématy kongresu budou onkologie hlavy a krku a rinologická problematika. Abychom mohli diskutovat mezioborově, budou účastníky i významní odborníci z řad onkologů, radioterapeutů, patologů a alergoimunologů. Nelékařští pracovníci budou mít možnost účastnit se samostatných sekcí.

Doufáme, že pobyt na kongresu využijete i k poznání Kroměříže jako jedné z nejvyhledávanějších turistických destinací v České republice. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek a jeho obrazárna, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané na prestižním seznamu UNESCO. Genius loci Kroměříže těží z romantických kulis historického centra. Stinná podloubí, přilehlé malebné uličky a krásné kostely si snadno získají srdce návštěvníků. Velké náměstí a jeho okolí s mnoha restauracemi a kavárnami, hotely a penziony zajistí příjemný pobyt ve městě. Arcibiskupské vinné sklepy zase zaujmou každého milovníka a znalce vína. Díky své historii, bohatému kulturnímu životu a množství škol byla Kroměříž vždy centrem vzdělání a je nazývána Hanáckými Athénami. Pro střední a starší generaci ORL lékařů, kteří se na atestace učili z „Přecechtěla“, je určitě zajímavé, že akademik Antonín Přecechtěl, rodák z blízkých Srbců, studoval v letech 1896-1904 na zdejším známém gymnáziu.

Nedílnou součástí města i regionu je i Kroměřížská nemocnice, která v r. 2010 oslavila stoleté jubileum. Jedním z nejstarších oddělení na Moravě je i zdejší ORL. Bylo založeno v roce 1929 primářem Emiliánem Soukupem, původně asistentem brněnské ORL kliniky. Oddělení vedl po 40 let. V 70. a 80. letech se jeho nástupcem stal primář Miloš Šteffl, CSc., rovněž z brněnské ORL kliniky. Jejich zásluhou se oddělení stalo pevnou součástí ORL péče na Moravě a obor se zde ku prospěchu našich nemocných rozvíjí i nadále.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se vám v Kroměříži bude líbit a rádi se sem budete vracet.

Prim. MUDr. Ivan Pár
ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

Důležitá data

31. 1. 2018  termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům
21. 2. 2018  vyrozumění o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu
16. 3. 2018  termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům
do 22. 3. 2018  včasná registrace
23. 3. až 7. 6. 2018  pozdní registrace
30. 3. 2018  vyrozumění o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru
od 8. 6. 2018  registrace na místě
13. až 15. 6. 2018  termín konání kongresu

 

Termín kongresu: 13.–15. června

Registrace účastníků:
středa 13. 6.                 12.00–19.30
čtvrtek 14. 6.                07.30–18.30
pátek 15. 6.                  07.30–13.00

Místo konání: Dům kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž

Dovolujeme si Vás upozornit na možné dopravní problémy, z tohoto důvodu počítejte s ča­so­vou rezervou. Parkování je před domem poměrně složité, prosím věnujte svou pozornost sekci Místo konání, kde najdete více podrobností.