Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům

do 31. 1. 2018

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům

do 16. 3. 2018

Způsob zaslání

Abstrakty je možné vkládat pouze tímto on-line formulářem

Formulář byl uzavřen.

Pokyny k zaslání abstraktu

  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském nebo anglickém jazyce. Upozorňujeme však, že jazyk abstraktu se musí shodovat s jazykem prezentace.
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailo­vé adrese orl-abstrakty@guarant.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí instruktážního kurzu vyrozuměni nejpozději do 21. 2. 2018 a o přijetí/nepřijetí přednášky či e-posteru nejpozději do 30. 3. 2018 ​emailem.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.
  • Přednášející, kteří budou vyrozuměni o přijetí přednášky v rámci volných sdělení, zdvořile žádáme o dodržení délky 8 minut, v rámci instruktážních kurzů 50 minut.
  • V rámci zakončení kongresu budou vyhlášeny a oceněny tři nejlepší abstrakta volných sdělení v lékařské i nelékařské sekci a tři nejlepší postery.